Toimintasuunnitelma 2015

Julkaistu 13.06.2015

Apua Haitille ry – toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma Suomessa

Työllistämisohjelman kautta jatketaan kuuden perheen työllistämistä Timonetten kylässä. Kaksi perhettä on Kangasalan seurakunnan kautta lahjoitetuissa kodeissa asuvia perheitä. Heidän työllistämistään tukevat Ritva ja Kari Mikkonen Kangasalta. Kolmea perhettä on tuettu AH ry:n hallituksen jäsenien kautta. Yhdelle perheelle on luvassa uusi sponsori.

Port au Princen perheille pyritään edelleen löytämään seurakuntia, järjestöjä ja yrityksiä, jotka voisivat lahjoittaa varat perheen kodin korjaamiseen tai uudelleen rakentamiseen. Koteja Haitille –projektissa on kahdelle seurakunnalle Suomessa jätetty haaste (Nokian seurakunta ja Jalasjärven seurakunta) ja näiden seurakuntien kanssa yhteistyötä pyritään vahvistamaan. Markku Kuusjärvi on pyydetty Koteja Haitille -projektiin mukaan ja hän pyrkii tämän vuoden aikana hankkimaan Tampereen ja Pirkanmaan seurakunnilta varoja kahteenkymmeneen kotiin.

Mika Piirto ja Outi Piirto toimivat yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöinä. Jos kutsuja tulee, niin Mika ja Outi pitävät Apua Haitille –tilaisuuksia seurakunnissa myös tänä toimintakautena.

Toimintasuunnitelma Haitilla

Koteja Haitille –projekti

PaP:ssä kartoitettuja uutta kotia tarvitsevia perheitä on yhteensä 16. Kahdeksan perheen koti on osittain sortunut ja kahdeksan perhettä tarvitsee kokonaan uuden kodin, koska maanjäristys on tuhonnut kodin kivijalkaan saakka. PaP:ssa yhteistyötä jatketaan pastori Bertho Eugenen kanssa, jotta loputkin 16 perhettä saisivat kodin.

Montrouiksen kylässä 4-6 yksinhuoltajaäitiä odottaa niin ikään omaa kotia vuokra-asunnoissa, jotka muistuttavat enemmän savimajaa tai slummiasuntoa, jossa on maalattia. AH ry on maksanut näiden yksinhuoltajaäitien vuokran n. 100 USD / vuosi.

Yhden kodin korjaus PaP:ssa maksaa noin 2500 euroa, ja jos joudutaan rakentamaan kokonaan uusi koti, niin kustannusarvio on sekä PaP:ssa että Montrouiksessa noin 3500-4000 euroa / koti. Euron heikkeneminen dollariin nähden on vaikuttanut merkittävästi kustannusarvioon.

Työllistämisprojekti

Missionuoret Haitin kanssa jatketaan yhteistyötä kuuden Timonetten perheen työllisämiseksi ja tukemiseksi. Missionuoret Haitin johtaja Terry Snow on itse koordinoimassa työllistämishanketta.

Vuohiprojekti

Yhteistyössä Gary Mauricen kanssa jatketaan Mouin perheiden auttamista vuohiprojektin ja työllistämisprojektin kautta.  Vuoden 2014 lopulla kaikille 14 yksinhuoltajaäidille oli saatu hankituksi kaksi vuohta. Tänä vuonna saadaan jännityksellä seurata, miten perheiden elämä kehittyy ja saavatko he elantoa ja tukea elämäänsä vuohiprojektin kautta.

Muut projektit

Missionuorten kanssa jatketaan lisäksi viiden paikallisen evankelistan ja samalla Missionuoret Haitin –työntekijän  tukemista 60 eurolla neljännesvuosittain ja harkitaan 10 lapsen koulunkäynnin tukemisen jatkamista.