Toimintakertomus 2014

Julkaistu 13.06.2015

Apua Haitille ry:n toimintakertomus 1.1.-31.12.2014

Toiminta-ajatus

Apua Haitille ry:n tavoitteena on rahoittaa haitilaisille maanjäristyksessä kotinsa menettäneille perheille pysyvät asunnot joko uudisrakentamalla tai korjaamalla vaurioituneita koteja. Maanjäristyksen uhreja ja kotinsa menettäneitä perheitä pyritään auttamaan myös muilla tavoin mm. työllistämällä ja kouluttamalla heitä sekä lisäämään Suomessa tietoisuutta Haitin tilanteesta.

Hallinto

Vuosikokouksessa 28.5. valittiin yhdistyksen hallitus. Hallituksen jäseniä ovat Simo Immonen, Jukka Heinäsuo, Mikko Oikkonen, Martti Falck, Anu Falck, Senja Kortelainen ja Outi Piirto. Hallituksen kokouksessa 17.7. valittiin puheenjohtajaksi Mikko Oikkonen ja varapuheenjohtajaksi Simo Immonen. Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana yhteensä kaksi.

Toiminta Suomessa

Koteja Haitille –projektiin osallistuneita seurakuntia, järjestöjä ja yksityisiä ihmisiä on tiedotettu Timonetten, Montrouiksen ja Port au Princen ajankohtaisesta tilanteesta. Monet ovat halunneet olla auttamassa perheitä työllistymään. Lisäksi kouluikäisille on saatu varoja koulunkäyntiin, Haitin missionuorten (YWAM – Youth With a Mission) työntekijöille tukea sekä St.Marcin vankilaan avustuseriä.

Kangasalan Projektilähetys –yhdistys haluaa tehdä yhteistyötä Apua Haitille ry:n kanssa. Projektilähetys on pitänyt Haitin asiaa esillä Kangasalla ja yksi kolehti on kerätty Timonette uuden kirkon penkkeihin.

Yhteistyö Lions Clubien kanssa on jatkunut. Lionsit lahjoittivat varoja Montrouiksen
yksinhuoltajaperheiden auttamista varten. Varoilla ostettiin mm. vuohia ja annettiin varoja kahdelle pojalle opiskeluun sekä yhdelle yksinhuoltajaäidille pieni summa kaupan perustamista varten.

ICCC Tampereen osastolta sekä AH ry:n ystäviltä, työntekijöiltä ja hallituksen jäseniltä on saatu varoja Timonette kylän työllistämisprojektiin. Vuoden aikana on työllistetty kokoaikaisesti kuutta perhettä.

Nokian ja Jalasjärven seurakunnille on jätetty haaste osallistua Koteja Haitille –projektiin. Molemmissa seurakunnissa on pidetty ilta, jossa on esitelty Apua Haitille ry:n työtä. Markku Kuusjärveä on pyydetty työhön varojen keräämiseksi 20 kotiin Haitille.

Yhdistyksellä ei ole ollut palkattuja työntekijöitä ja Outi ja Mika Piirto ovat toimineet yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöinä. Myöskään palkkioita ei ole maksettu.

Toiminta Haitilla

Yhteistyötä YWAM Haitin kanssa on jatkettu auttamalla Timonetten perheitä työn rahoittamiseksi sekä tukemalla YWAMin paikallisia työntekijöitä.

Apua Haitille ry on jatkanut kymmenen lapsen koulunkäynnin tukemista Timonettessa. Koululaisten sponsoriohjelmaa koordinoi yhdysvaltalainen seurakunta Cornwall Church. Sponsoriohjelma toimii siten, että 30 eurolla kuukaudessa maksetaan kolmen lapsen koulunkäynti. Tukijat voivat pitää yhteyttä yhteen näistä kolmesta koululaisesta. Sponsorointi sisältää koulunkäynnin lisäksi päivittäisen lämpimän ruuan.

Helmikuussa pastori Bertho Eugenelle lähetettiin 2000 USD neljännen talon korjaamista varten Port au Princessä. Korjauskohteena oli Dieumene Francoisin koti. Maaliskuussa Bertho lähetti tiedon, että talo on saatu valmiiksi. Myös Martti Falckin vierailu Haitilla osui noihin aikoihin ja hän osallistui talon rakentamiseen yhdessä tiiminsä kanssa.

Tähän mennessä Apua Haitille ry on lahjoittanut varat 42 kodin rakentamiseen Haitille.

Riskit

Apua Haitille ry:llä ei ole mitään säännöllistä tulonlähdettä, joten yhdistyksen toiminta ja sitä kautta myös mahdollisuus auttaa haitilaisia on täysin riippuvainen yksittäisten ihmisten, järjestöjen ja seurakuntien halusta auttaa maanjäristyksen uhreja. Haaste on tähän saakka otettu hyvin vastaan, sillä Apua Haitille ry:n auttamiskohteet ovat hyvin konkreettisia ja yhdistys pystyy antamaan avunsaajista todelliset tiedot ja kuvat. Näyttää kuitenkin siltä, että YK:n tilastojen mukaan
maailman eniten uhreja vaatinut maanjäristys 12.1.2010 on pikku hiljaa unohtumassa ja siksi apua ei välttämättä haluta enää kohdistaa samassa määrin haitilaisten auttamiseksi kun uusiakin katastrofeja on maailmalla yllin kyllin.

Haitin yhteiskunnallinen epävakaus asettaa haasteita yhdistyksen toiminnalle Haitilla. Varsinkin maanomistukseen liittyvät epäselvyydet hankaloittavat kotien rakentamista perheille. Yhteistyö paikallisten järjestöjen kanssa on siksi ollut tärkeää. Luotettavien yhteistyökumppaneiden löytyminen on hyvin rajallista. Yksittäisten ihmisten kanssa toimiminen on tätäkin haasteellisempaa.

Apua Haitille ry:n tämän hetkinen käytännön toiminta on vapaaehtoistyön varassa ja henkilöresurssit ovat siten hyvin pienet.

Talous

Yhdistys on vuonna 2014 lahjoittanut varat yhden talon korjaamiseen Port au Princessä. Lisäksi on työllistetty kuutta perhettä Timonetten kylässä ja sponsoroitu kymmenen lapsen koulunkäyntiä, tuettu viittä YWAM Haitin paikallista työntekijää ja YWAM Haitin tekemää vankilatyötä St.Marcissa.

Syksyllä on Montrouisissa maksettu neljän yksinhuoltajaäidin perheen vuokrat vuodeksi ja lahjoitettu yhdeksälle perheelle vuohet, yhteensä kahdeksantoista vuohta. Kaiken kaikkiaan 26 vuohta on lahjoitettu vuosina 2013 ja 2014 yhteensä 13 yksinhuoltajaäidin perheelle.

Avustusvaroja Haitiin on toimitettu vuonna 2014 yhteensä 15071,30 €. Tilinpäätös osoitti alijäämää 3172,32 €. Pääoma vuoden lopussa oli 3202,01 €.

Tuleva kehitys

Yhteistyötä pastori Bertho Eugenen kanssa jatketaan Port au Princessä sijaitsevien kotien korjaamiseksi. Tällä hetkellä siellä on kartoitettuna 16 perhettä, joiden koti odottaa korjausta. Noin puolessa PAP:n kohteissa on talo romahtanut niin pahoin, että vain kivijalka on jäljellä.

Montrouisin kylässä on vielä kuusi yksinhuoltajaäitiä lapsineen vailla pysyvää kotia. Yhteistyötä ja yksinhuoltajaäitien perheiden tukemista jatketaan Gary Mauricen Consider Haiti –järjestön kanssa.

Timonetten perheiden tukemista jatketaan yhteistyössä YWAM Haitin kanssa sekä kymmenen lapsen koulunkäynnin sponsoroimista yhteistyössä Cornwall Churchin kanssa.